Wstęp Deklaracji

Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https:pp21.tarnow

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie
ul. Burtnicza 11
33-100 Tarnów
Telefon: 14 6560367
E-mail:dyrpp21@umt.tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2019-09-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Niezgodności:

 • obrazy nie posiadają tekstu alternatywnego;
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona internetowa posiada następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery);
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie;
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami;
 • mapa strony

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Barbara Nowak 
e-mail: dyrpp21@umt.tarnow.pl 
Telefon: 14 656 03 67

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Adres przedszkola: ul. Burtnicza 11, 33-100 Tarnów

 1. Budynek Przedszkola mieści się przy ul. Burtniczej 11, parking znajduje się obok budynku. Budynek jednopiętrowy, posiada podjazd i barierki dla osób niepełnosprawnych, nie posiada natomiast drzwi wewnętrznych i toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.
 2. W budynku nie ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym.
 4. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

 • Piknik Rodzinny

  7 czerwca 2024 r. podczas Pikniku Rodzinnego gościliśmy w...

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń