Dzieci młodsze

ramowy rozkład dnia

600-815

Schodzenie się dzieci do przedszkola. Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe. Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawa ruchowa.

815-830

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

830-900

Śniadanie.

900-930

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą, zajęcia i zabawy dydaktyczne, tematyczne, zajęcia umuzykalniające.

930-1115

Spacery, zabawy dowolne na placu przedszkolnym lub w sali, zabawy ruchowe.

1115– 1130

Czynności porządkowe , higieniczne- przygotowanie do obiadu.

1130-1200

Obiad.

1200-1400

Odpoczynek poobiedni.

1400-1415

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

1415– 1430

Podwieczorek.

1430 – 1630

Ćwiczenie indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej, czytanie fragmentów książek. Zabawy dowolne wg zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci .

 

Dzieci starsze

ramowy rozkład dnia

630-815

Schodzenie się dzieci. Zabawy wg inwencji dzieci: tematyczne, dydaktyczne. Indywidualna praca z dzieckiem lub zespołem o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensacyjnym i wychowawczym. Praca z dzieckiem zdolnym. Gry dydaktyczne. Prace porządkowe. Zabawy i ćwiczenia logopedyczne. Zabawy ruchowe lub ćwiczenia poranne.

815-830

Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

830-900

Śniadanie.

900-1115

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze. Zabawy dydaktyczne, ruchowe, tematyczne. Pobyt na świeżym powietrzu, imprezy okolicznościowe, zajęcia dodatkowe.

 

1115-1130

Przygotowanie do obiadu, czynności samoobsługowe, dyżury. Doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku.

1130-1200

Obiad.

1200-1400

Relaksacja, zabawy integracyjne, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno – techniczne. Ćwiczenie utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych. Pobyt na świeżym powietrzu.

1400-1415

Przygotowanie do podwieczorku. Zabiegi higieniczne.

1415-1430

Podwieczorek.

1430-1630

Kontynuacja działalności edukacyjnej, gry dydaktyczne, zabawy stolikowe, ćwiczenia gramatyczne słownikowe. Praca wyrównawcza, indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.