O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.

Na przestrzeni czasu zmieniało się, ulegało różnym transformacjom będącym wynikiem zmieniających się wymagań i oczekiwań społecznych. Dzisiaj, dzięki wysiłkom dyrektorów i kadry pedagogicznej jesteśmy otwartym, innowacyjnym przedszkolem na miarę oczekiwań współczesnego rodzica i dziecka. Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Dzięki pasji i zaangażowaniu całego personelu nasze przedszkolaki z sukcesami podejmują naukę w szkole.

 

Aktualności