„EKOKULTURALNE PRZEDSZKOLE”

II EDYCJA PROJEKTU EKOLOGICZNEGO DLA PRZEDSZKOLI

 

„Ekokulturalne przedszkole” to projekt ekologiczny dla przedszkoli, którego zadaniem jest inspirowanie nauczycieli do podjęcia konkretnych działań ekologicznych w placówkach, jak i do promowania ekokultury wśród przedszkolaków.

Cele Projektu:
• poszerzanie świadomości ekologicznej;
• kształtowanie postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego;
• rozbudzanie poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska;
• rozwijanie umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych;
• zapoznanie z ideą życia bez odpadów – zero waste;
• kształtowanie postawy społecznej świadomego i odpowiedzialnego
konsumenta;
• nawiązywanie współpracy ze środowiskiem lokalnym.

Projekt „Ekokulturalne przedszkole” realizowany będzie w terminie od 1 września 2021 roku do 1 czerwca 2022 roku.

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY:

„MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY”

 

Celem głównym projektu jest rozwijanie i promowanie czytelnictwa we współpracy ze żłobkami, przedszkolami, szkołami podstawowymi, szkołami specjalnymi, szkolnymi świetlicami, bibliotekami szkolnymi w całej Polsce i za granicą.

Cele szczegółowe:

a) zachęcanie dorosłych do głośnego czytania dzieciom – uświadomienie roli czytelnictwa w życiu dziecka, wyrabianie właściwych nawyków czytelniczych;

b) tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci w toku realizacji zadań stawianych przez nauczyciela;

c) wprowadzenie dziecka w świat literatury;

d) budzenie zaciekawienia książką przez zabawy, piosenki, twórczość plastyczną;

e) przekazywanie za pośrednictwem literatury wartości moralnych;

f) kształcenie u dzieci umiejętności słuchania tekstu czytanego;

g) rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności u dzieci;

h) rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i nauczycieli;

i) kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci;

j) włączenie w życie przedszkola rodziców oraz przedstawicieli środowiska lokalnego;

k) promocja przedszkola;

l) rozwijanie współpracy między nauczycielami.

 

Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kierunkami polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020.

 

 

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY
„PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA”


Projekt ten jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Temat, jakże ważny i poważny – jednak może i powinien być zrozumiały także dla najmłodszych odbiorców. Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to właściwy czas na rozbudzenie w dziecku świadomości kim jest i skąd pochodzi.

Celem głównym projektu jest kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje Polski oraz kształtowanie tożsamości narodowej dzieci.

Cele szczegółowe:

a) poznanie historii państwa polskiego i symboli narodowych;

b) poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski i Kresów;

c) poznanie tańców ludowych i potraw regionalnych;

d) wzmacnianie poczucia radości i dumy z bycia Polakiem;

e) integracja placówek edukacyjnych z Polski i Kresów.

 

Projekt jest zgodny z obowiązującą Podstawą Programową i kierunkiem polityki oświatowej MEN.

 

Realizacja projektu – lista zadań

 

 1. Nauka, osłuchanie się i zaśpiewanie (w zależności od wieku dzieci) Hymnu Polski – Mazurka Dąbrowskiego. Rekomendujemy, aby w wykonanie zadania zaangażować rodziców dzieci.
 2. Piękna nasza Polska cała” – zorganizowanie kącika o tematyce folkowej, regionalnej lub patriotycznej w grupie (klasie) lub w placówce.
 3. Apel lub inscenizacja z okazji 11 listopada – Narodowe Śpiewanie Hymnu o godzinie 11:11 – (nauka piosenek i wierszy o tematyce patriotycznej, wykonanie dowolnego tańca ludowego) przygotowanie, pomoc, współudział (w zależności od grupy wiekowej). Można zainicjować przez cały tydzień Poranki Patriotyczne. Dużą popularnością cieszą się folkowe fotobudki.
 4. „Napisz kartkę Bohaterom” – wszystkie warunki i szczegóły, dotyczące realizacji tej ogólnopolskiej akcji można uzyskać na stronie http://bohateron.pl/wyslij-kartke/.
 5. Herb naszego miasta” – praca plastyczna grupowa – format A1/A2, technika dowolna. Rekomendujemy, aby w tym zadaniu mogli wziąć udział również rodzice.
 6. Zabawa ludowa zapoznanie dzieci z wybraną zabawą ludową.
 7. „Według przepisu Babci lub Dziadka” – wykonanie z dziećmi regionalnej potrawy, degustacja i podzielenie się przepisem. Osoby realizujące to zadanie przepis i fotografię gotowej potrawy umieszczają na grupie projektowej.
 8. Za górami, za lasami” – zorganizowanie gry terenowej, podchodów z zaangażowaniem rodziców, gości, absolwentów placówki.
 9. „Dzień Mody Patriotycznej” – zorganizowanie w grupie/placówce Dnia/Tygodnia Mody Patriotycznej (ewentualnie bal patriotyczny, biało-czerwony).
 10. „Szlakiem historii” zorganizowanie wycieczki, której celem będzie poznanie zabytków kultury regionalnej, dorobku historycznego, kultury, architektury i tradycji.
 11. „Kocham cię, Polsko” – turniej wiedzy patriotycznej (według własnego scenariusza, rekomendujemy zaprosić do turnieju inne placówki oświatowe).
 12. „Być dobrym jak chleb” upieczenie chleba – jako symbolu polskiej gościnności i otwartości – 16 października (do wykonania zadania można zaprosić Koło Gospodyń lub gości specjalnych).
 13. Zawody sportowe pt. „Biało-czerwoni(według własnego scenariusza).
 14. „Biegnij, Niepodległa!” zorganizowanie biegu z rodzicami, lokalną społecznością.
 15. Zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni Polskich: czytanie, inscenizacje legend, wystawa prac plastycznych, napisanie własnej legendy „Przygody Orła Bielika”.
 16. Projekcja filmowa „W starym kinie” – projekcje dawnych dobranocek.
 17. 23 kwietnia – Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich. Zapraszamy serdecznie o godzinie 12:00 na Narodowe Czytanie Legend i Baśni Polskich przez nauczycieli, starszych kolegów, rodziców, zaproszonych gości.
 18. „Ziemia – zielona wyspa”założenie ogródka, klombu, zasadzenie krzewów, drzew.
 19. „Polacy – Rodakom” – wysłanie pocztówki, książek, drobnych upominków dla dzieci do polskich szkół na Białorusi – w Grodnie, Wołkowysku
  i Lidzie (adresy zostaną podane we wrześniu).
 20. „Chodź, pomaluj mój świat” plener malarski – malowanie z wychowankami przyrody, pejzaży w plenerze. Spotkanie z miejscowym artystą malarzem.
 21. „Moja miejscowość, mój kraj za 100 lat” – wystawa zespołowych prac (rekomendujemy zrealizować zadanie pomiędzy grupami(klasami) lub placówkami oświatowymi).
 22. Zajęcie otwarte ”Powiewa flaga biało-czerwona” (nauka wierszy, piosenek o symbolach narodowych) – według własnego scenariusza.
 23. Tydzień „Jak dobrze mieć sąsiada” – zapoznanie się z historią, tradycjami, folklorem wybranego kraju sąsiadującego z Polską, nawiązanie współpracy (w miarę możliwości).
 24. „Kulinarne podróże – te małe i duże” – smaki świata – poznawanie, degustacja warzyw, owoców, potraw z różnych stron świata.
 25. „Zabawy i zabawki dzieci świata” – nauka dowolnej zabawy i wykonanie wybranej zabawki.
 26. „Biało-czerwone Drzewo Dobra” wykonanie drzewa dobrych uczynków dla Polski – według pomysłów dzieci, rodziców lub nauczycieli.
 27. „Tak się pisze historia” – wydanie e-książki – opisanie swoich przemyśleń, wspomnień i przeżyć celem wydania e-książki (jedna strona A4, jedno zdjęcie – według podanego wzoru).
 28. „Sławni Polacy” – zorganizowanie tematycznych inicjatyw według pomysłu nauczycieli z racji 100 urodzin Św. Jana Pawła II oraz Roku Moniuszkowskiego.
 29. „Korowód patriotyczny” – zorganizowanie festiwalu tańców ludowych.
 30. „Każdy przedszkolak to mały Polak” – konkurs recytatorski (w grupie, w placówce, między placówkami).
 31. „Wieczornica patriotyczna” śpiewanie (biesiada) utworów o tematyce wojennej, patriotycznej we współpracy z rodzicami, dziadkami, z inną placówką (według własnych pomysłów).
 32. „Ludowe ozdoby choinkowe” – przeprowadzenie konkursu na najciekawszą ozdobę choinkową. Wysłanie ozdób i kartek do osób samotnych.
 33. „Co babcia i dziadek śpiewali, jak byli mali” – zorganizowanie uroczystości na ludową nutę (jasełka w gwarze, Dzień Babci i Dziadka na ludowo).
 34. „Bo najpiękniejsze są polskie kwiaty” – konkurs na najpiękniejszy wianek z polnych kwiatów.
 35. Warsztaty biżuterii regionalnofolkowej – zorganizowanie wystawy własnoręcznych wyrobów (np. na Dzień Mamy).
 36. „Pod wspólnym niebem” zajęcie tematyczne (empatia, wielokulturowość, tolerancja, poszanowanie inności) według własnego scenariusza.
 37. Plakat „Każdy przedszkolak – Mały Patriota – Wielki Człowiek” – zapoznanie wychowanków z Prawami Dziecka – Prawami Człowieka.
 38. Nawiązanie współpracy z lokalnymi zespołami ludowymi, spotkania warsztatowe, wspólne inicjatywy kulturowo-kulinarne.
 39. „Od morza aż do Tatr” – kodowanie na dywanie z Anną Świć – zapoznanie się i wprowadzenie w grupie (klasie).
 40. „Piękna Majówka w Aleksandrowie” zjazd nauczycieli – przedstawicieli placówek biorących udział w Projekcie – 02 maja 2020 roku.

 

Niezapomnianych, wzruszających chwil, dużo radości, mnóstwo pomysłów i kreatywności, dobra i wyjątkowych wspomnień dla wszystkich Uczestników Pięknego Projektu – dzieci, nauczycieli, rodziców, dziadków, społeczności lokalnej!

Piękna Nasza Polska Cała!

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń

Rozmiar czcionki
Włącz kontrast