Bajeczna Księga – projekt czytelniczy

W roku szkolnym 2022/2023 nasze przedszkole rozpoczęło projekt czytelniczy „Bajeczna Księga”, angażujący zarówno dzieci jak i rodziców w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Realizacja projektu ma przysłużyć się promowaniu czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzaniu okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej, a także angażowaniu rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Projekt polegać będzie na wspólnym tworzeniu przez dzieci z rodzicami bajki „Ratujmy nasz dom” oraz ilustracji do niej. Książka opowiada o zwierzętach leśnych szukających pomocy, by ocalić swoje miejsce zamieszkania. Mamy nadzieję, że dzięki twórczym przedszkolakom i chętnym do współpracy rodzicom, powstanie prawdziwe dzieło literackie.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń