Dentobus w przedszkolu – projekt stomatologiczny

Akcja została uruchomiona w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju. Jej inicjatorem jest Ministerstwo Zdrowia, właścicielem dentobusu jest Urząd Wojewódzki, natomiast organem finansującym projekt jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Na całe województwo przypada jeden dentobus.

Korzyści

Projekt ma realnie wesprzeć placówki oświatowe w aktywnym podejmowaniu przez nie działaniach prozdrowotnych dotyczących dzieci i uczniów a samych rodziców wyposażyć w motywację którą stanowią wyniki badań do konkretnych prozdrowotnych reakcji. Ze statystyk wynika, ze stan jamy ustnej dzieci i młodzieży jest bardzo zły. Zaniedbania w tym zakresie mogą prowadzić do bardzo poważnych konsekwencji. Warto, nawet jeśli choć jedno dziecko dzięki Państwu uniknie konsekwencji zaniechania lub zaniedbań.

Co? Dla kogo? Ile to kosztuje?

 • Podczas wizyty dentobusu lekarz dentysta wykonuje przeglądy stomatologiczne oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne (fluorkowanie możliwe jedynie na doczyszczonych tuż przed zabiegiem zębach)
 • Usługa skierowana jest do dzieci przedszkolnych oraz do dzieci i młodzieży uczącej się do 19 roku życia
 • Usługa jest całkowicie bezpłatna.

Organizacja

 • Dentobus w którym odbywa się badanie jest nowoczesnym pojazdem wielkości karetki pogotowia.
 • Usługa adresowana jest do chętnych. Średnio 50-70% rodziców/opiekunów wyraża zgodę na badania. Dziecko nie musi być w obecności rodzica.
 • Rodzice/opiekunowie prawni którzy dostarczą podpisane dokumenty otrzymają najpóźniej w ciągu 21 dni zamkniętą kopertę z wynikami badań. 

Przyjmowanie pacjentów

 • Podczas wizyty dentobusu chcemy zaproponować wykonanie przeglądów stomatologicznych oraz w miarę możliwości zabiegi profilaktyczne (fluorkowanie możliwe jedynie na doczyszczonych tuż przed zabiegiem zębach).
 • Jednocześnie pragniemy zapewnić, iż zespół mobilnego gabinetu stomatologicznego dokłada wszelkich starań, aby przyjmowanie pacjentów było bezpieczne i zgodne z literą prawa.
 • W mobilnym gabinecie stomatologicznym są zachowane odpowiednie środki bezpieczeństwa.
 • Przy wejściu do dentobusu znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Każda osoba jest proszona o skorzystanie z niego przed wejściem do gabinetu.
 • Fotel stomatologiczny tzw. unit jest dezynfekowany po każdym dziecku.
 • Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa pacjent do dentobusu powinien zgłosić się w maseczce ochronnej. Dopiero będąc na fotelu zostanie poproszony o ich zdjęcie.
 • W przypadku konieczności oczekiwania na wizytę przed dentobusem, prosimy o zachowanie odległości minimum 1,5 metra od innych osób.
 • Dziecko może być w obecności rodzica.
 • Uczniów z objawami infekcji lub którzy mieli kontakt z osobą zarażoną SARS-CoV-2 lub są objęci kwarantanną prosimy o obecność w innym terminie stacjonowania dentobusu.
 • Prosimy aby opiekun z ramienia placówki cały czas był wyposażony w maseczkę i jednorazowe rękawiczki.
 • Pacjenci zostaną przyjęci przez wykwalifikowany personel: lekarza i asystentkę stomatologiczną.
 • Zostaną zachowane wszelkie środki niezbędne do tego, aby wizyta była bezpieczna dla pacjenta i personelu.

Wyniki badań

 • Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni którzy dostarczą podpisane dokumenty (w załączeniu) otrzymają zamkniętą kopertę z wynikami badań.
 • Wyniki zostaną przygotowane i dostarczone do placówki najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia badania (z reguły szybciej).

Informacje dodatkowe

 • Program mobilnego gabinetu stomatologicznego został uruchomiony w ramach prac nad polityką prozdrowotną kraju i przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia.
 • Nasza firma (Stomatologia Piaseczno Sp. z o.o. S.k.) świadczy usługi w ramach podpisanej umowy z oddziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy.
 • Program jest częścią polityki prozdrowotnej kraju, refundowanym ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia, w związku z czym jest on całkowicie bezpłatny.
 • Dentobus jest pojazdem wielkości karetki pogotowia. 

Termin przyjazdu:    24. 01. 2023r.,  godzina 13:00