Innowacja pedagogiczna – „Drzewo szacunku”

oddział V

W ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Przedszkolak w świecie wartości” przedszkolaki z oddziału V
dowiedziały się, czym są wartości i dlaczego są tak ważne w życiu zarówno małego, jak i dorosłego człowieka.
Pierwszą wartością, jaką omawiały był szacunek – podstawa wszystkich wartości, rozumiana jako „grzeczność” połączona
z troską o uczucia i dobro drugiej osoby. Wypowiadały się na temat postępowania bohaterów utworów literackich, ukazujących dzieciom konieczność szanowania innych i przestrzegania zasad dobrego wychowania. Opracowały mapę mentalną „Szacunek – zawsze i wszędzie”. Wspólnie wykonały pracę plastyczną „Drzewo szacunku” gdzie w sposób graficzny zobrazowały na liściach różne postawy i zachowania świadczące o szacunku do ludzi i otoczenia.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń