Konkurs „Matematyczna zabawka”

Konkurs „Matematyczna zabawka” przeznaczony jest dla dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 21 i ich rodziców.

Cel konkursu:
– poszukiwanie nowych, interesujących sposobów rozwijania umiejętności matematycznych poprzez zabawę;
– budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem, a rodzicem.

Zasady konkursu:
– warunkiem uczestnictwa jest wykonanie zabawki matematycznej dowolną techniką oraz dowolnych rozmiarów;
– ocena prac odbywać się będzie w dwóch grupach wiekowych / 3-4 latki; 5-6 latki/;
– każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autorów pracy / dziecko, rodzic, babcia…/ wiek dziecka oraz oddział przedszkolny;
– zabawki należy dostarczyć do 29 lutego 2020r. do wychowawców oddziałów.

Kryteria oceny:
– pomysłowość,
– estetyka wykonania,
– trwałość zabawki.

Komisja Konkursowa w marcu 2020r. wyłoni zwycięzców, a wyniki konkursu zostaną umieszczone na tablicy przedszkolnej.
Zwycięzcy konkursu wyłonieni przez Komisję Konkursową zostaną nagrodzeni dyplomem, nagrodą rzeczową oraz prezentacją swojej pracy.
Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z przekazaniem przez autorów zgody na wykonanie reprodukcji nagrodzonych prac, oraz na ich ekspozycję i wykorzystanie w przedszkolu w celach edukacyjnych.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń