Konkurs plastyczny „Ja i moja rodzina”

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Ja i moja rodzina” organizowanym przez nasze przedszkole.  Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

 • Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie
 • Koordynator: Ewa Deka

Cele konkursu:

 • Promowanie wartości rodziny i jej roli w życiu człowieka,
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku rodziny i bliskich relacji pomiędzy członkami rodziny,
 • Uczenie szacunku do wszystkich członków rodziny przedszkolaka,
 • Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i fantazji oraz wyrażanie własnych pragnień i myśli za pomocą wybranych technik plastycznych,
 • Kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej,
 • Wdrażanie dzieci i rodziców do uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej.

Uczestnicy konkursu:

 • Konkurs adresowany jest do przedszkolaków z Przedszkola  Publicznego nr 21  w Tarnowie i ich rodziców.

Zasady uczestnictwa:

 • Prace plastyczne mogą być wykonane przy wykorzystaniu dowolnej techniki plastycznej płaskiej na sztywnej kartce.
 • Format pracy nie może przekroczyć formatu A3.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę naklejoną na odwrocie pracy – imię, nazwisko dziecka i rodzica, nazwa grupy przedszkolnej, tytuł  pracy.

Termin składania prac konkursowych:

 • Przygotowane prace konkursowe należy złożyć w Przedszkolu do dnia 31 maja 2024r.

Kryteria oceny:

 • Udział dziecka w tworzeniu pracy
 • Pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu
 • Zgodność z tematem konkursu
 • Wykorzystane techniki i materiały plastyczne
 • Estetyka i staranność wykonania

Komisja konkursowa:

 • Przedstawiciele Rady Rodziców
 • Dyrektor przedszkola.
 • Nauczycielka odpowiedzialna za konkurs

Nagrody:

 • Prezentacja prac i przyznanie nagród odbędzie się podczas Pikniku Rodzinnego w dniu 7 czerwca 2024r.
 • Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 oraz 5-6 letnie.
 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

Informacje dodatkowe:

 • Regulamin konkursu znajduje się na tablicy w holu przedszkolnym, na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie fb przedszkola.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji prac na stronie internetowej i fb przedszkola.
 • Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie