Konkurs plastyczny „Kim będę, gdy dorosnę?”

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Kim będę, gdy dorosnę?” organizowanym przez nasze przedszkole. Tematem konkursu jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, w dowolnej technice, przedstawiającej kim dziecko chciałoby zostać w przyszłości. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu

 • Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie
 • Koordynator: Ewa Deka

Cele konkursu

 • Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych zainteresowań i pragnień dotyczących przyszłego zawodu.
 • Preorientacja zawodowa dzieci.
 • Rozwijanie inwencji twórczej, kreatywności i fantazji oraz wyrażanie własnych pragnień i myśli za pomocą wybranych technik plastycznych.
 • Kształtowanie postawy otwartości w wypowiedzi plastycznej.
 • Wdrażanie dzieci do uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej.

Uczestnicy konkursu

 • Konkurs adresowany jest do wszystkich dzieci uczęszczających do Przedszkola nr 21 w Tarnowie.

Zasady uczestnictwa

 • Zadanie konkursowe polega na przedstawieniu za pomocą dowolnej techniki plastycznej(z wyłączeniem prac przestrzennych) wymarzonego zawodu dziecka (kim chciałoby zostać w przyszłości).
 • Format pracy nie może przekroczyć formatu A3.
 • Każda praca powinna być zaopatrzona w metryczkę naklejoną z tyłu – imię, nazwisko dziecka, nazwa grupy przedszkolnej, tytuł pracy.
 • Przygotowane prace konkursowe należy dostarczyć do Przedszkola do dnia 15 maja 2023r.
 • Prezentacja prac i przyznanie nagród odbędzie się w dniu 19 maja 2023r.

Kryteria oceny

 • Pomysłowość i oryginalność w ujęciu tematu.
 • Zgodność z tematyką.
 • Wykorzystane techniki i materiały.
 • Staranność, jakość artystyczna i estetyczna.
 • Samodzielność w tworzeniu pracy.

Komisja konkursowa

 • Rodzice (przedstawiciel każdej grupy).
 • Dyrektor przedszkola.
 • Nauczycielka odpowiedzialna za konkurs.

Nagrody

 • Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 oraz 5-6 letnie.
 • Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplom uczestnictwa w konkursie.

Informacje dodatkowe

 • Prace wykonane przez dzieci przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich wystawienia i publikacji na stronie internetowej i fb przedszkola.
 • Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie