Konkurs plastyczny „Mój Brzechwa”

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Mój Brzechwa” organizowanym przez nasze przedszkole. Tematem konkursu jest wykonanie ilustracji do dowolnego wiersza Jana Brzechwy.  Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO 
Organizator konkursu:   Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie.
Cele konkursu:
> Upowszechnianie czytelnictwa.
> Zachęcenie do czytania polskiej poezji.
> Kształtowanie wrażliwości odbioru tekstów literackich.
> Rozbudzanie kreatywności i zdolności plastycznych dziecka.
> Stworzenie dzieciom możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.
Tematyka i forma konkursu:
> Zadaniem dziecka jest wykonanie pracy plastycznej będącej ilustracją do dowolnego wiersza J. Brzechwy dowolną techniką plastyczną.
> Format pracy A4 lub A4. Każda praca musi być na odwrocie opisana: imię i
nazwisko dziecka, wiek, tytul wiersza, do którego wykonano pracę.
Kryterium oceny:
> Oryginalność interpretacji proponowanej tematyki.
> Walory artystyczne i estetyczne.
> Prace powinny być wykonane samodzielnie.
Uczestnicy konkursu:
> Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być dzieci w wieku przedszkolnym (od 3-6 lat).
Zgłoszenia do konkursu:
> Termin doręczenia prac mija 15 grudnia 2022r.
> Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się dnia 20 grudnia 2022r. Wyniki zostaną ogłoszone i opublikowane na stronie internetowej przedszkola i FB.
Jury konkursu:
> Jury konkursu zostanie powołane przez Dyrektora i będzie się składało z minimum 3 osób.
Nagrody:
> Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 oraz 5-6 lat.
> Autorzy trzech najlepszych prac w poszczególnej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.
> Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnej liczby wyróżnień.
> Każde dziecko biorące udział w konkursie otrzyma dyplom uczestnictwa.
Informacje dodatkowe:
> Organizator zastrzega sobie prawo do prac oraz ich publikacje na stronie internetowej przedszkola i FB w celu promocji.
> Oddanie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.