Konkurs plastyczny „Moja Rodzinka żyje zdrowo”

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Moja Rodzinka żyje zdrowo” organizowanym przez nasze przedszkole. Tematem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej, w dowolnej technice, przedstawiającej zdrowy styl życia rodziny przedszkolaka. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Regulamin konkursu

Organizator konkursu:

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie.

Koordynator: Katarzyna Zaucha.

Cele konkursu:

 • Rozwój umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci;
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej dzieci;
 • Wzbogacanie i rozwijanie różnych form i technik plastycznych;
 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych;
 • Integracja środowiska rodzinnego;
 • Szerzenie wiadomości na temat zdrowego stylu życia.

Uczestnicy konkursu:

Konkurs adresowany jest do dzieci z Przedszkola Publicznego nr 21 Tarnowie w dwóch kategoriach wiekowych: dzieci 3-4 letnie i 5-6 letnie.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

 • Prace przekazane na konkurs muszą być wykonane samodzielnie.
 • Technika/format wykonania pracy:

– kompozycja płaska lub półprzestrzenna;

– technika wykonania pracy – dowolna;

– praca wykonana na sztywnej kartce;

– wymiary kartki: A3 lub A4.

 • Każda praca powinna mieć metryczkę, naklejoną na odwrocie pracy, zwierającą: imię i nazwisko dziecka, wiek dziecka, nazwę grupy, do której uczęszcza dziecko.

Termin składania prac konkursowych:

Prace należy złożyć w przedszkolu do dnia 26. 04. 2024 r.

Kryteria oceny:

 • Samodzielność wykonania pracy;
 • Zgodność z tematem konkursu;
 • Oryginalność ujęcia tematu i pomysłowość;
 • Estetyka i staranność wykonania.

Komisja konkursowa:

Prace konkursowe oceniane będą przez specjalnie powołaną Komisję Konkursową złożoną z:

 • Przedstawiciela Rady Rodziców,
 • Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 21,
 • Przedstawiciela Rady Pedagogicznej,
 • Pracownika niepedagogicznego przedszkola.

Nagrody:

 • W konkursie przewidziano nagrody za I, II i III miejsce w dwóch kategoriach wiekowych oraz wyróżnienia dla uczestników z każdej grupy wiekowej;
 • Pozostali uczestnicy konkursu otrzymają dyplom z podziękowaniem za udział w konkursie;
 • Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi dnia 05.2024 r.

 Uwagi końcowe:

 • Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej przedszkola, na tablicy w holu przedszkolnym oraz na stronie fb przedszkola.
 • Prace konkursowe zostaną wyeksponowane na wystawie w holu przedszkola. Organizator zastrzega sobie prawo do ich publikacji na stronie internetowej i fb przedszkola.
 • Oddanie prac na konkurs jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie