Konkurs plastyczny „Moja ulubiona postać z bajki”

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki wraz z rodzicami do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Moja ulubiona postać z bajki” organizowanym przez nasze przedszkole. Tematem konkursu jest wykonanie przestrzennej postaci ulubionego bajkowego bohatera.  Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

z udziałem Rodziców

,, MOJA ULUBIONA POSTAĆ Z BAJKI ”

Organizator: Przedszkole Nr 21 w Tarnowie

Cele konkursu:
• promocja aktywności czytelniczej oraz propagowanie idei głośnego czytania dzieciom
• zainteresowanie i poznawanie literatury bajkowej
• rozbudzenie twórczej inwencji dziecka i kreatywności
• wzmacnianie wiary we własne możliwości
• rozwijanie indywidualnych zdolności plastycznych, odczuwanie radości z tworzenia dzieła plastycznego
• budzenie zainteresowania różnymi technikami plastycznymi

Termin dostarczenia prac do nauczycieli w grupach dzieci –  do dnia 10 marca 2023r.

Regulamin konkursu:

 • konkurs polega na wykonaniu bohatera / bohaterów dowolnej bajki dla dzieci
  • technika plastyczna dowolna – płaska, przestrzenna z użyciem różnorodnych materiałów
  • format dowolny
  • prace indywidualne 
  • każda praca powinna zawierać opis ( na odwrocie pracy ): temat – bajka, imię, nazwisko, wiek dziecka
  • prace oceniane będą przez powołane jury

Kryteria oceny:
• pomysłowość w ujęciu tematu i estetykę wykonania pracy

• walory artystyczne i oryginalność pracy
• wykorzystanie różnorodnych technik plastycznych

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

 • dzieci – 3-4- letnie
 • dzieci – 5-6-letnie

Sprawy organizacyjne:
• Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczania wizerunku dziecka na  stronach fb przedszkola.
• Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom, podziękowanie.
• Laureaci trzech pierwszych miejsc i wyróżnień w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
• Prace wykonane na konkurs zostaną zaprezentowane na wystawie w przedszkolu.
• Prace  przechodzą na własność przedszkola i nie podlegają zwrotowi.
• Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń