Konkurs recytatorski „Mówię pięknie”

Serdecznie zapraszamy nasze przedszkolaki do udziału w konkursie recytatorskim „Mówię pięknie” organizowanym przez nasze przedszkole, który odbędzie się 14 kwietnia 2023r. Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać dowolny wiersz polskiego poety, opanować go pamięciowo przy pomocy rodziców i zaprezentować indywidualnie przez dziecko podczas konkursu. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

„MÓWIĘ PIĘKNIE”

REGULAMIN KONKURSU RECYTATORSKIEGO

I. Organizator konkursu:  Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie.

  Koordynator: Dorota Łabędź

II. Tematyka konkursu:

Wybór dowolnego wiersza polskiego poety, opanowanie go pamięciowo i zaprezentowanie indywidualnie przez dziecko podczas konkursu.

III. Cele konkursu:

 • artystyczna aktywizacja przedszkolaków.
 • popularyzowanie poezji dziecięcej.
 • kształtowanie wrażliwości na piękno języka ojczystego.
 • rozwijanie kultury słowa.
 • rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań poezją.
 • rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień dzieci.
 • propagowanie kulturalnego spędzania czasu wolnego z dzieckiem.
 • wzmacnianie więzi rodzinnych.
 • promowanie talentów. 

IV. Czas i miejsce konkursu:

14. 04. 2023r. – Przedszkole Publiczne Nr 21 w Tarnowie, godzina 9:30.

V. Udział w konkursie:

 1.  Konkurs jest przeznaczony dla dzieci w wieku 3 – 6 lat.
 2. Konkurs będzie oceniany w dwóch kategoriach wiekowych:
 • dzieci 3 – 4- letnie,
 • dzieci 5 – 6- letnie.
 1. Każdy uczestnik konkursu zobowiązany jest do prezentacji jednego wiersza autorstwa polskiego poety, dostosowanej do możliwości odtwórczych wykonawcy.
 1. Do udziału w konkursie dziecko z pomocą rodzica przygotowuje jeden wiersz.  

 VI. Sprawy organizacyjne:                 

1. Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie kart zgłoszeniowych do dnia  07.04.2023 r. (załącznik nr 1) wraz z kopią wybranego wiersza do nauczycielek w grupie.   Karty zgłoszeniowe dostępne, również u nauczycielek w poszczególnych grupach.                                                                                                                             

2. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny przez jury w dniu konkursu.                                                                                                                                                 

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.                                                

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.                                                   

5. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb organizatora oraz umieszczania wizerunku dziecka na  stronie internetowej i fb przedszkola.

VII. Kryteria oceny:

 Oceny prezentacji dokona Jury uwzględniając:

 • stopień opanowania pamięciowego tekstu,
 • interpretację, poprawne i płynne deklamowanie /modulacja głosu, dykcja,
 • wyraz artystyczny – uzasadniony gest sceniczny, element ruchu,
 • ogólne wrażenie artystyczne (naturalność wykonawcy, osobowość sceniczna),
 • mile widziany strój tematyczny, rekwizyt.

Stroje i rekwizyty nie podlegają ocenie jury.

VIII. Jury:

 • komisja ogłosi werdykt po wysłuchaniu wszystkich uczestników,
 • każdy członek komisji przyznaje punkty w skali 1do 3,
 • w przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji,
 • decyzja Komisji jest niepodważalna,
 • Komisję Konkursową powołuje Organizator.

IX. Nagrody dla laureatów:

W każdej kategorii wiekowej przyznane będą I, II, III miejsce.

 Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu Recytatorskiego

 KARTA ZGŁOSZENIOWA DO  KONKURSU RECYTATORSKIEGO.

Po zapoznaniu się z regulaminem Konkursu Recytatorskiego wyrażam zgodę na udział w konkursie:

 1. Imię i nazwisko uczestnika: ….……………………………………………………………………………
 2. Nazwa grupy przedszkolnej: ..………………….………………………………………………………..
 3. Wiek uczestnika: ………………………………………………….………………………………………..
 4. Recytowany utwór ( tytuł, imię i nazwisko autora): ……………………………………………………………………

      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Uprzejmie prosimy o dołączenie do karty zgłoszeniowej tekstu recytowanego wiersza.

                                                                                                                                                      Organizator

                                                    

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń