Nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Trwa przygotowanie systemu do elektronicznej rekrutacji do przedszkoli na terenie Miasta Tarnowa.

W serwisie internetowym http://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/tarnow sukcesywnie będą umieszczane istotne informacje na temat rekrutacji oraz sposobu i terminów zapisów, a także informacje o przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Tarnowa.

Zgodnie z harmonogramem w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 13 lutego 2020 r. do 24 lutego 2020r.

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 4 marca 2020 r. i trwać będzie do 25 marca 2020 r. do godz. 15.00  r. zgodnie z Zarządzeniem  Nr 18/2020  Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia13 stycznia 2020 r.,  r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli oraz do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Pliki do pobrania:

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń