Oddział I, II i III – środa 01.04.2020r.

oddział I

 

Temat kompleksowy: W GOSPODARSTWIE

Temat dnia: MAŁO – DUŻO

 

 1. „W zagrodzie Małgosi” – bajka ortofoniczna.

Rodzic czyta treść bajki, a dziecko naśladuje odgłosy zwierząt ćwicząc narządy artykulacyjne.

Wieczorem w zagrodzie cioci Małgosi
Każde zwierzątko o jedzenie prosi.
Piesek szczeka: hau, hau, hau.
Kotek miauczy: miau, miau, miau.
Kura gdacze: kod, ko, da.
Kaczka kwacze: kwa, kwa, kwa.
Gąska gęga: gę, gę, gę.
Ona też chce najeść się.
Owca beczy: be, be, be.
Koza muczy: me, me, me.
Indor gulga: gul, gul, gul.
Krowa ryczy: mu, mu, mu.
Konik parska: prr, prr, prr.
A pies warczy: wrr, wrr, wrr.
I tak gra orkiestra ta,
Aż Małgosia jeść im da.

 

 1. Zabawa dydaktyczna „Ile mam klocków”.

Rodzic układa w obręczach (na talerzykach lub na kartkach) po kilka klocków np.: w jednej obręczy 2 klocki w drugiej obręczy 4 klocki. Zadaniem dziecka jest wskazanie gdzie jest mało klocków, a gdzie dużo. Zabawę powtarzamy kilka razy zmieniając liczbę klocków w obręczach.

 

 1. „Mało – dużo” – praca w karcie pracy.

Podczas kąpieli prosiaczki bawią się bańkami i pianą. Namaluj z jednej strony mało baniek,
a z drugiej dużo. Chętne dzieci mogą pokolorować obrazek.

 

 1. Utrwalenie słów i melodii piosenki „Dziwne rozmowy”.

Link do piosenki:   „Dziwne rozmowy”

 

 1. „Połącz zwierzę z jego jedzeniem” – rozwijanie koordynacji wzrokowo – ruchowej.

Zadaniem dziecka jest nazwanie zwierzęcia oraz jego pożywienia i narysowanie drogi poprzez labirynt od zwierzęcia do jego jedzenia.

 

Nauczycielki:
Aleksandra Kmiecik
Aneta Krawczyk

 

oddział II

 

Temat kompleksowy: ZWIERZĘTA NA WSI
Temat dnia: ZWIERZĘTA I ICH DZIECI

 

 • Kotek lubi mleko – gimnastyka buzi i języka.

„Kotek lubi mleko” – gimnastyka buzi i języka.
(TYLKO dla dzieci, które nie wystawiają języka podczas wymawiania głosek s,z,c,dz !!!/seplenienie międzyzębowe/)
POMOC – lusterko
Dziecko robi miny: smutnego kotka, głodnego, wystraszonego, zmęczonego, wesołego.
Zachęcamy dziecko do gimnastyki języka: Głodny kotek szuka mleka – poruszanie językiem w górę, w dół oraz w prawo, w lewo. Spragniony kotek pije mleko – szybkie dotykanie językiem, na przemian, dolnej i górnej wargi. Najedzony kotek oblizuje się – wolne oblizywanie warg.

 

 • „Jak się bawił kotek?” – zabawa ćwicząca zmysł równowagi.

Rozkładamy na podłodze sznurek imitujący poplątaną włóczkę. Można utrudnić zadanie oplatając nim krzesła…. Na różnej wysokości. Dziecko przechodzi pod nim, nad nim, starając się nie dotknąć sznurka.

 

 • Zabawy i ćwiczenia poranne:

Kto ma nogi dwie, kto cztery – zabawa na czworakach.
Kto ma nogi dwie, kto cztery – zabawa na czworakach  /dziecko nie chodzi na czworakach, a dłonie układa całe na podłożu/.
Osoba dorosła: Kurka i kogut po dwie nogi mają i jak my biegają.
Osoba dorosła: Kto cztery nogi ma porusza się jak koń, krowa i koza.
Zabawę powtarzamy 2-3 razy.

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE

 

Cele: poznanie rodzin zwierząt i odgłosów wydawanych przez zwierzęta wiejskie; usprawnianie narządów mowy poprzez śpiewanie określonych sylab na znaną melodię; kształcenie poczucia słuchu i rytmu.

 

1. Rymowanka – wyklaskiwanka
Zwierzęta kochamy i o nie zawsze dbamy (klaskanie w dłonie).

„Na wiejskim podwórku” – słuchanie fragmentu wiersza Stanisława Karaszewskiego.

Na podwórko dumne matki prowadziły swoje dziatki:
Krowa – łaciate cielątko,
Koza – rogate koźlątko,
Owca – kudłate jagniątko,
Świnka – różowe prosiątko,
Kurka – pierzaste kurczątko,
Gąska – puchate gąsiątko,
Kaczka – płetwiaste kaczątko,
Każda prowadzi swoje dzieciątko!

 

2. Zwierzęta i ich dzieci – praca z obrazkiem.

Dzieci nazywają i wskazują zwierzęta, o których była mowa w wierszu.
– Jak się nazywa dziecko krowy? Pokaż je na obrazku.
– Jak się nazywa dziecko kozy? Pokaż je na obrazku.
– Jak zwierzęta śpiewały – improwizacje melodyczne na podaną sylabę: ko-, be-, mu-, me-, gul-, kwa-, gę-.

 

3. „Miała baba koguta” – zabawa rytmiczna w oparciu o popularną piosenkę.

Miała baba koguta, koguta, koguta,
Wsadziła go do buta, do buta siedź!
Miała baba indora, indora, indora.
Wsadziła go do wora, do wora siedź!
Tekst można wystukiwać, wyklaskiwać rytm:  Mia – ła ba -ba ko – gu – ta, ko – gu – ta ko – gu – ta…

 

PO OBIEDZIE

 

 • Dbam o zęby – wyrabianie nawyku systematycznego, prawidłowego mycia zębów.

 

 • Zabawa ruchowa „Parada zwierząt” – zabawa naśladowcza.

Dziecko przybiera nazwy zwierząt i przedstawia się: jestem kurą, jestem koniem, jestem …
Osoba dorosła wywołuje zwierzę: zapraszam kurę. Dziecko – kura, naśladuje grzebanie pazurkami w ziemi.  Koń – bieg z głosem: i-ha-ha, i-ha-ha. Krowa – wolny chód z głosem: muu, muu. Kaczka – chód z przechyłem bocznym i głosem: kwa, kwa.

 

 • „Rodzice i ich dzieci” – nazywanie mieszkańców zagrody wiejskiej – rozwijanie spostrzegawczości i koncentracji uwagi. Karta pracy ,,Razem się bawimy” str. 43, cz.3

 

 • „Myślimy i tworzymy rymy” – nabywanie umiejętności tworzenia rymów do podanych wyrazów.

Przed dzieckiem rozkładamy obrazki. Nazywamy je – ustalamy wspólną nazwę.
Pierwszy obrazek wybiera dorosły, np. mak i prosi dziecko o wskazanie obrazka, którego nazwa rymuje się.
Wszystkie rymujące się obrazki układamy parami przed dzieckiem i na zakończenie zabawy wymawiamy rymujące się nazwy.

mak – rak
koń – słoń
osa – kosa
kotek – płotek
szafa – żyrafa
cytryna – malina
ryby – grzyby
smok – sok

 

Jeśli dziecko radzi sobie z tym zadaniem możemy bawić się bez obrazków.

 

 • Posłuchamy bajeczki – słuchanie  wybranej przez dzieci bajki.

 

 

Nauczycielki:
Barbara Paszewska
Barbara Nowak

 

oddział III

 

Temat kompleksowy: POWRÓT PTAKÓW
Temat dnia: WIOSENNE PRZYSŁOWIA

 

 1. Propozycja piosenki. Zachęcamy do śpiewania i ilustrowania ruchem piosenki pt. „Kle-kle boćku kle-kle” (dowolna interpretacja ruchowa)

Piosenka „Kle-kle boćku kle-kle”

Kle, kle boćku, kle, kle.
Witaj nam bocianie.
Łąka ci szykuje,
łąka ci szykuje
żabki na śniadanie. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Usiądź na stodole.
Chłopcy ci zrobili, chłopcy ci zrobili
gniazdo w starym kole. (bis)

Kle, kle boćku kle, kle.
Witamy cię radzi.
Gdy zza morza wracasz, gdy zza morza wracasz
wiosnę nam prowadzisz. (bis)

 

 1. Zachęcamy do zapoznania dzieci z przysłowiami ludowymi oraz próbują wyjaśnienia przez przedszkolaków ich znaczenia.
 • „W marcu jak w garncu”
 • „A na świętego Grzegorza, zima już idzie do morza”
 • „Gdy na Józefa pięknie, zima niedługo pęknie”
 • „A gdy w marcu ciągle pada, to rolnikom wtedy biada”
 • „Marzec to jest miesiąc taki, w którym przylatują ptaki”
 • „Gdy dzika gęś w marcu przybywa, ciepła wiosna bywa”
 • „Gdzie bocian na gnieździe siedzi, tam piorun nie uderzy”
 • „Jak kukułka przyleci na suchy las, to będzie głodny czas, a jak zakuka w zielonym gaju – spodziewaj się urodzaju”
 • „Jak przylecą bociany – pierwszy zagon zorany”
 • „Jedna jaskółka nie czyni wiosny”
 • „Kiedy się jaskółka zniża – deszcz się zbliża”
 • „Kos gwiżdże na jedlinie – jutro nas deszcz nie minie”

 

 1. Propozycja zabawy matematycznej „Kto jest wyższy a kto niższy?” – porównywanie wysokości.

Osoba dorosła stwierdza, że jest wyższa od dziecka, ale co powie, kiedy przyklęknie na kolano?

– Czy nadal jest wyższa?
– Co jest wyższe od nas? – dzieci szukają rzeczy wyższych i stają obok.
– Co jest niższe od nas? – dzieci szukają i stają obok rzeczy niższych

 

 1. Propozycja Karty pracyRazem poznajemy Świat” – pięciolatek, cz.3, str.33

 

 1. Pan wróbel i Pani wróblowa” – rysowanie kredkami.

Dzieci rysują ptaka według instrukcji rodzica: (głowa, dziób, oczy, tułów, skrzydła, ogonek, nóżki). Kolorują go używając barw charakterystycznych dla wróbla.

Nauczycielki:
Bogusława Mikoś

Dorota Łabędź

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń