Odpłatności – ważne!!!

Szanowni Państwo

Informujemy, że od dnia 1 września 2020r. została zmieniona forma odpłatności za świadczenia udzielane dziecku przez przedszkole. Opłatę należy dokonywać na konto Przedszkola Publicznego Nr 21 w Tarnowie: 04 1030 1250 0000 0000 8808 4039 w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.