Pilne!

Zajęcia opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczne w przedszkolu zostają zawieszone

Od 12 do 25 marca 2020 r. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej, wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

12 i 13 marca 2020 r.  w przedszkolach i szkołach podstawowych odbywać się będą jedynie zajęcia opiekuńcze,
natomiast od poniedziałku 16 marca br. placówki oświatowe będą całkowicie zamknięte.