Poznajemy świat zmysłami

Dzięki zmysłom poznajemy świat – Krasnale podczas zajęć doskonaliły umiejętność spostrzegania świata za pomocą zmysłów: wzroku, słuchu, dotyku, węchu oraz smaku. Codziennie odkrywały swoje zmysły poprzez różnorodne zabawy, doświadczenia oraz prace plastyczne. Przypomniały sobie, które części ciała odpowiadają poszczególnym zmysłom.

Zmysł wzroku rozwijały podczas zabawy z lusterkami, wyszukiwania szczegółów na obrazkach oraz przyporządkowując przedmioty do różnych zmysłów.

Podczas doświadczeń związanych ze zmysłem dotyku dzieci poznawały różne faktury, nie tylko za pomocą dłoni, ale także stóp. Stworzyły własne kartoniki sensoryczne, do wykonania których wykorzystały materiały o różnorodnej fakturze. Kartoniki będą stymulować zmysły, nie tylko zmysłu dotyku, ale również wzroku poprzez bogatą kolorystykę.

Zmysł słuchu dzieci rozwijały poprzez rozpoznawanie głosów kolegów, dźwięków z otoczenia, określanie ilości spadających guziczków do puszki, a także poprzez reakcję ruchową na zmianę tempa i muzyki z wykorzystaniem sigumy.

Zabawa badawcza polegająca na rozpoznawaniu smaków – słodkiego, słonego i kwaśnego  oraz zapachów – przyjemnych i nieprzyjemnych  sprawiła dzieciom wiele radości. Dzieci prawidłowo rozpoznały zmysłami  i określały co ukryte było  na talerzykach i w miseczkach.

To był bardzo interesujący tydzień  w przedszkolu.

Krasnale w krainie zmysłów – wideo

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń