Rekrutacja do przedszkola!!!

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. 

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 7 lutego 2023 r. do 21 lutego 2023 r. 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2023 r. i potrwa do 22 marca 2023 r. do godz. 15.00  r. zgodnie z Zarządzeniem  Nr 8/2023  Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 11 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej linku:

Rekrutacja do przedszkola.