Rekrutacja do Przedszkola!!!

Nabór do tarnowskich przedszkoli publicznych po raz kolejny zostanie przeprowadzony z zastosowaniem ELEKTRONICZNEGO SYSTEMU NABORU. 

Zgodnie z harmonogramem, w pierwszej kolejności rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny rok szkolny „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” bezpośrednio w przedszkolach (bez konieczności logowania się do elektronicznego systemu)  w terminie od 12 lutego 2024 r. do 20 lutego 2024 r. 

Rejestracja nowych kandydatów rozpocznie się 1 marca 2024 r. i potrwa do 22 marca 2024 r. do godz. 15.00  r. zgodnie z Zarządzeniem  Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 17 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli, dla których Gmina Miasta Tarnowa jest organem prowadzącym.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów rekrutacji znajdują się w załączonym poniżej linku:

Rekrutacja do przedszkola

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń