WAŻNE !!!

Drodzy Rodzice!

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, rząd zdecydował o zamknięciu przedszkoli
w okresieod 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

Opieką w przedszkolu objęte będą jedynie dzieci rodziców wykonujących zawód medyczny i służb porządkowych
(m.in. żołnierzy, funkcjonariuszy policji i straży pożarnej), realizujących zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

Proszę uprawnionych rodziców, którzy zamierzają korzystać z opieki w przedszkolu w w/w okresie o pobranie oświadczenia, wypełnienie go i złożenie do dnia 26.03.2021 r. do godz. 11:00.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń