WAŻNE!!!

Drodzy Rodzice!!!
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, podczas przyprowadzania i odbierania dziecka,
w holu (część wspólna) może przebywać w tym samym momencie, łącznie pięcioro rodziców/opiekunów
z dziećmi. Na terenie przedszkola obowiązuje dystans społeczny oraz zasłanianie ust i nosa.
Czas na przebranie należy skrócić do niezbędnego minimum. Szczegółowe wytyczne GiS znajdują się na stronie internetowej przedszkola www.pp21.pl
  (w zakładce aktualności „Witamy po wakacjach!!”).