Wznowienie pracy Poradni

Ważna informacja o uruchomieniu Poradni

Szanowni Państwo,

W dniu 4 maja 2020r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, zgodnie z którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowie będzie stopniowo wznawiała działalność stacjonarną.

W pierwszej kolejności rozpoczniemy od przeprowadzania diagnoz, pod kątem wydania orzeczeń i opinii (o potrzebie kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego nauczania, o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego). Natomiast inne czynności, jak np. terapia pedagogiczna czy logopedyczna, będą nadal prowadzone z wykorzystaniem metod i technik na odległość.

W związku z faktem, iż brak jest wytycznych sanitarnych dedykowanych dla poradni psychologiczno-pedagogicznych,
w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników, staramy się w szybkim tempie opracować i wdrożyć własne, niezbędne procedury, które pozwolą zminimalizować ryzyko ewentualnego rozprzestrzeniania się koronawirusa. Dlatego też wejście na teren Poradni będzie odbywać się w stopniu ograniczonym, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. O szczegółowych rozwiązaniach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Prosimy o wykazanie cierpliwości i zrozumienia oraz stosowanie się do przyjętych przez nas rozwiązań – dla naszego wspólnego dobra.

Renata Mielak
Dyrektor
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowie

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

  • Dzień Dziecka

    Wszystkim dzieciom – tym małym, średnim i dużym –...

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń