Akcja „Sprzątanie Świata”

projekt patriotyczny – zadanie własne – oddział IV

W ramach działań Koła Małego Patrioty, założonego podczas drugiej edycji Projektu, dzieci z oddziału IV aktywnie uczestniczyły w akcji „Sprzątanie Świata” – porządkowały teren wokół płynącego nieopodal przedszkola potoku Wątok.