Ciekawa matematyka

oddział V

Dbając o rozwój kompetencji matematycznych u dzieci, odbyły się kolejne zajęcia. W trakcie opowieści matematycznej „Wiatr, śnieżynki i bałwanki” dzieci ustalały wyniki dodawania i odejmowania, wykorzystując lizaki matematyczne; ustalały kolejność ustawienia bałwanków z różną liczbą guzików, posługując się pojęciem „o jeden więcej” oraz lizakami liczbowymi i cyframi. Opanowały posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz cyframi w zakresie 1 – 7, a także symbolami matematycznymi +, -, =.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń