Ciekawa matematyka

oddział V

Dbając o rozwój kompetencji matematycznych u dzieci, odbyły się kolejne zajęcia. W trakcie opowieści matematycznej „Wiatr, śnieżynki i bałwanki” dzieci ustalały wyniki dodawania i odejmowania, wykorzystując lizaki matematyczne; ustalały kolejność ustawienia bałwanków z różną liczbą guzików, posługując się pojęciem „o jeden więcej” oraz lizakami liczbowymi i cyframi. Opanowały posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi oraz cyframi w zakresie 1 – 7, a także symbolami matematycznymi +, -, =.