Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka – 20.11.2019r.

projekt patriotyczny – zadanie nr 37 – oddział IV

Podczas zajęć starszaki zapoznawały się z prawami dziecka. Do omówienia tej tematyki wykorzystano wiersze, opowiadanie, tablice demonstracyjne, a także film. Dzieci dowiedziały się także, że oprócz swoich praw mają też obowiązki.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka przedszkolaki stworzyły samodzielnie plakat zatytułowany: „Słońce praw dziecka”,  do którego narysowały piękne rysunki i je podpisały.