Wycieczka do Muzeum Lalek w Pilźnie – 10.11.2019r.

projekt patriotyczny – zadanie własne – oddział V

Dzieci z najstarszego oddziału uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Lalek w Pilźnie. Podczas wycieczki dzieci zwiedziły wystawę „Legendy Polskie”, oglądały wystawy lalek z różnych stron świata, nowoczesną wystawę multimedialną, słuchały różnych opowieści oraz legend na babcinym strychu. Uczestniczyły również w warsztatach w pracowni ceramicznej,
podczas których wykonywały gliniane figurki. Wycieczka była bardzo edukacyjna i pełna wrażeń.