Zabawa edukacyjna „Ile? – Tyle”

oddział II

Tym razem mata edukacyjna i kostki posłużyły do przeliczania. Każde dziecko wyrzuconą liczbę oczek odszukiwało na mniejszej kostce, następnie szukało pola na macie z taką samą liczbą oczek. Oczka te były ułożone dowolnie,  zmuszało to dziecko do sprawdzenia liczby oczek poprzez liczenie.
Dzieci zdolne matematycznie miały dodatkowe zadania, które rozwijały ich matematyczne myślenie i  rozwijały umiejętności dodawania, odejmowania oraz porównywania liczebności.

W drugiej części zajęcia, dzieci utrwalały pojęcia – więcej, mnie, tyle samo.

 

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń