Zabawy ludowe

projekt patriotyczny – zadanie nr 6 – oddział II

Zabawa istnieje odkąd istnieje ludzkość, zrodziła się ona bowiem z naturalnych potrzeb życiowych człowieka, z jego wrodzonego zasobu energii, chęci oddania swych uczuć i stanów psychicznych. W czasach, gdy nauczanie nie było jeszcze powszechne, dziecięce gry i zabawy niejednokrotnie zastępowały w jakiejś mierze naukę szkolną. Ich rola wychowawcza była nieoceniona. Gry i zabawy były nie tylko rozrywką, ale uczyły także życia: wyrabiały poczucie sprawiedliwości, solidarności, uczciwości, ćwiczyły wolę i zręczność, a także orientację, refleks, pobudzały i rozwijały wyobraźnię i wrodzone dyspozycje twórcze.

We wrześniu dzieci z oddziału II zostały zapoznane z zabawami ludowymi – „Chodzi lisek” i „Miotlarz”.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń