„Zebra” – bezpieczeństwo w ruchu drogowym 17.02.2020r.

oddział III

Wzbogacając wiadomości na temat zwierząt egzotycznych, dzieci z oddziału III dodatkowo doskonaliły umiejętność bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, wykorzystując przy tym sygnalizator świetlny. Przedszkolaki wykonały „Zebrę”- przejście dla pieszych. Odmierzały odpowiednie odległości, wycinały figury geometryczne – prostokąty, przeliczały, porównywały liczebność zbiorów – prostokątów białych i czarnych, następnie układały je w określonym rytmie i łączyły ze sobą tworząc przejście dla pieszych. Doskonaliły umiejętność prawidłowego, bezpiecznego przechodzenia przez przejście dla pieszych.

O nas

Przedszkole Publiczne nr 21 w Tarnowie rozpoczęło swoją działalność w 1977 roku.
Wspieramy wszechstronny rozwój dziecka, towarzyszymy mu w procesie poznawania i rozumienia otaczającej go rzeczywistości.

Aktualności

Kontakt

ul. Burtnicza 11 33-100 Tarnów

+48 14 656 03 67

Galeria wydarzeń